مديركل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به برنامه‌هاي در دست انجام براي افزايش مراقبت از مادران باردار در كشور گفت: هر مادر باردار يك متولي سلامت در دوران بارداري و تا 60 روز پس از زايمان خواهد داشت و تمام اين مراقبت‌ها برعهده ماما خواهد بود.

مديركل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به برنامه‌هاي در دست انجام براي افزايش مراقبت از مادران باردار در كشور گفت: هر مادر باردار يك متولي سلامت در دوران بارداري و تا 60 روز پس از زايمان خواهد داشت و تمام اين مراقبت‌ها برعهده ماما خواهد بود.
دكتر محمداسماعيل مطلق با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت كاهش مرگ و مير مادران باردار در كشور، گفت: به دنبال انجام اين مراقبت‌ها، اخيرا ميزان مرگ و مير مادران باردار در كشور به 21 در صد هزار تولد زنده كاهش يافته است و سازمان جهاني بهداشت نيز اين مبحث را تاييد كرده است.
وي به برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده براي افزايش مراقبت‌ها از مادران باردار و بازديد از مراكز مختلف اشاره كرد و ادامه داد: در اين زمينه تاكيد ويژه‌اي روي آموزش‌هاي قبل و پس از ازدواج داريم.
مطلق به طرح مراقبت از مادران باردار و برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در اين زمينه اشاره كرد و گفت: اين طرح در دو استان البرز و خوزستان به اجراي آزمايشي گذاشته شده است. بر اساس اين طرح تمام اطلاعات مادر مربوطه تحت نظر يك ماما قرار مي‌گيرد و مراقبت‌هاي مربوطه براي وي انجام مي‌شود.
مدير كل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت افزود: در اين طرح اگر مادر بارداري در گروه افراد پرخطر باشد، مراقبت‌هاي لازم براي وي انجام مي‌شود و نوع بيمارستان نيز براي زايمان وي مشخص مي‌شود. در صورت موفقيت اين طرح در دو استان مذكور در سال 92 و با اجراي برنامه پزشك خانواده به سراسر كشور گسترش مي‌يابد. 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه