نكات مهم درباره تغذیه از طریق شیشه

نکات مهم درباره تغذیه از طریق شیشه

نکان مهم درباره تغذیه از طریق شیشه

نكات مهم درباره تغذیه از طریق شیشه - تصویر 2کودکتان را تشویق کنید هنگام تغذیه با شیشه راست بایستد.

نكات مهم درباره تغذیه از طریق شیشه - تصویر 3 از سر پستانکی برای شیشه استفاده کنید که سوراخ آن کوچک باشد. کنترل کنید که گرفتن شیر از شیشه توسط کودک نیاز به فعالیت داشته باشد. نوعی از سر پستانک را انتخاب کنید که شیر از آن نریزد و سبب شود کودک گونه‏ ها، زبان و فکین را حرکت دهد. برخی از مشکلات ارتودنتیک بچه‏ های کم سن می‏تواند نتیجه فقدان تعادل عضلانی باشد.

نكات مهم درباره تغذیه از طریق شیشه - تصویر 4 هر چه زودتر کودک را با نوشیدن از استکان آشنا کنید.

نكات مهم درباره تغذیه از طریق شیشه - تصویر 5 همچون شیر خوردن از پستان، بگذارید کودک با فواصل زمانی از شیشه تغذیه کند.

نكات مهم درباره تغذیه از طریق شیشه - تصویر 6 روز یا شب هرگز از شیشه شیر به عنوان آرام کننده استفاده نکنید. تماس دایم شیر یا آب میوه با دندانها می‏توانند سبب ایجاد پوسیدگی‏های وسیع گردند.

نكات مهم درباره تغذیه از طریق شیشه - تصویر 7 مهمتراز همه اینکه، دهان و دندانها را دو بار در روز تمیز کنید - بعد از صبحانه و شب قبل از رفتن به رختخواب

تغذیه کودک,تغذیه <a href="http://kids24.ir" title="سایت کودکان" style="color:#0066CC">کودک</a> از طریق شیشه پستانک, شیشه شیر کودک,تغذیه, شیشه, شیشه پستانک, پستانک, شیشه پستانک کودک,نکان مهم درباره تغذیه از طریق شیشه, استکان,دهان و دندان کودک,پستانکی برای شیشه,گرفتن کودک از پستان, تغذیه کودک,تغذیه کودک از طریق شیشه پستانک, شیشه شیر کودک,تغذیه, شیشه, شیشه پستانک, پستانک, شیشه پستانک کودک,نکان مهم درباره تغذیه از طریق شیشه, استکان,دهان و دندان کودک,پستانکی برای شیشه,گرفتن کودک از پستان,
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه