در جهان کنونی ، چاقی زمینه ساز بسیاری از بیماریها در افراد، بویژه زنان است. و هم اکنون در محافل دنیای پزشکی، به عنوان یک معضل بهداشتی – سلامتی به یک موضوع مهم و چالش قابل بحثی تبدیل شده است. سندرم تخمدان پلی کیستیک (polycystic ovarian syndrome ) ، یکی از شایعترین اختلالات آندوکرین و مهم ترین علل ناباروری، با منشاء عدم تخمک گذاری در زنان است

چاقی و اثر آن بر سندرم تخمدان پلی کیستیک

چاقی بانوان وخطر ابتلاء به سندرم تخمدان پلی کیستسیک

   در جهان کنونی ، چاقی زمینه ساز بسیاری از بیماریها در افراد، بویژه زنان است. و هم اکنون در محافل دنیای پزشکی، به عنوان یک معضل بهداشتی – سلامتی به یک موضوع مهم و چالش قابل بحثی تبدیل شده است. سندرم تخمدان پلی کیستیک (polycystic ovarian syndrome ) ، یکی از شایعترین اختلالات آندوکرین و مهم ترین علل ناباروری، با منشاء عدم تخمک گذاری در زنان است سندرم تخمدان پلی کیستیک PCOs؛ زمانی ایجاد می شود که تخمدانها دچار اختلال در فعالیت شده و سطح هورمون های آندورژنیک در بدن به میزان غیر طبیعی بالا می رود. وبا تظاهرات بالینی نظیر: آکنه، افزایش رشد موهای زائد و قاعدگی های نامنظم و غیر طبیعی همراه است. این بیماری با اختلالاتی، مانند آپنه ی خواب و خطر بالای ابتلا به دیابت  وبیمای های قلبی هم ؛ مرتبط می باشد. مطالعات اپیدمیولوژیک در طی دهه ی اخیرنشان می دهند که: در زنان چاق و دارای اضافه وزن ، خطر ابتلاء به سندرم تخمدان پلی کیستسک (PCOs)  ؛6برابر بیش تر از زنان  لاغر است. وتقریباً بیش از نیمی از زنان مبتلا به PCOs؛ چاق هستند. این پژوهش ، به منظور بررسی تاثیر اضافه وزن (overweight ) زنان در افزایش خطر ابتلاء به POCs  گرفته است.

روش تحقیق:

   در یک مطالعه توصیفی – مقطعی (cross-sectional) و گذشته نگر، ما با استفاده از واژه های کلیدی :زنان ، چاقی، سندرم تخمدان پلی کیستسک، زنان چاق وPCOs، به انجام جستجو در پایگاه های اطلاعاتی بزرگ پزشکی نظیر pubmed ،Eisevier، Medline و... پرداختیم. وبا جمع آوری اسناد ، منابع، مقالات و اطلاعات موجود در باره ی ارتباط بین چاقی و خطر ابتلاء به PCOs ؛ از متون و پژوهش های انجام پذیرفته در طی سالهای 1996 لغایت 2006 ،آنالیز ارتباط معنی دار این دو متغیر مبادرت ورزیدیم. مشخصات دموگرافیک و وضعیت اقتصادی – اجتماعی، اطلاعات بالینی- بهداشتی( بویژه Body Mass Index=BMI)

نتایج پاراکلینیکی ( آزمایشگاهی – سونوگرافی) زنان مبتلاء به PCOs، به طور منظم و آماری SPSS ورژن 12 و آزمون های آماری کای دو و T-value؛ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته های پژوهش:

   در مجموع 725/15 نفر زن مبتلاء به PCOs  با محدوده سنی بین 15 تا 45 سال ، از شش مطالعه ی همگروهی گذشته نگر (cohort study) وهشت مطالعه ی مورد – شاهدی (case-control study) که در ده سال اخیر در کشورهای اروپایی، امریکای شمالی، ژاپن ،جنوب شرقی آسیا و خاور میانه در این زمینه، انجام پذیرفته بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. در تمام مطالعات شایع ترین یافته های بالینی شامل: اختلالات قاعدگی (87%) ، هیرسوتیسم(63%) ، آکنه(34%) ، وچاقی (5/47%) بود. ودر زنان چاق اختلالات هورمونی، شامل: افزایش تستوسترون آزاد (2/36%) ،مقاومت به انسولین (6/36%) ، تست تحمل گلوکز( GTT) غیر طبیعی در بین زنان چاق و زنان لاغر ، تفاوت آماری معنی دار قابل توجهی مشاهده گردید(p-value:0/001 ).

بحث ونتیجه گیری:

    پدیده ی چاقی به شدت زنان ایرانی را تهدید می کند و می تواند یکی از عوامل خطر ساز در ابتلاء به سندرم تخمدان پلی کیستیک باشد. PCOs با مقاومت انسولین و سندرم متابولیک همبستگی مثبت دارد و مثال خوبی از چاقی های مرتبط با نارسایی های قلبی- عروقی که بانوان جوان را تحت تاثیر قرار می دهد، می باشد.بنابراین، بروز و شیوع آن مولتی فاکتوریال(چند عاملی) بوده و ممکن است ازیک نقطه به نقطه دیگر جهان ، برحسب شرایط جغرافیایی، نوع تغذیه و شیوه ی زندی (Lifestyle) متفاوت باشد. ولی در اکثر پژوهش ها و مطالعات ، فاکتور چاقی زنان در این بیماری ، رد پایی از خود به جا گذاشته است. غربالگری این بیماری، نه فقط با ناباروری، بلکه با مجموعه ایی از فرایند های آندوکرینی و سندرم مولتی فاکتوریال،نقش به سزایی در تامین سلامت بانوان جامعه ایفاء می کند. با وجود این بروز و شیوع آن در زنان چاق، هنوز نیازمند تحقیقات گسترده تر و جدیدتری در آینده می باشد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه