اضافه وزن در اکثر مادران بین 25 تا 35 پوند( 11.5 تا 16 کیلو گرم )می باشداگر قبل از حاملگی وزن نرمال داشته اید.

چقدراضافه وزن در حاملگی وجود دارد؟
اضافه وزن در اکثر مادران بین 25 تا 35 پوند( 11.5 تا 16 کیلو گرم )می باشداگر قبل از حاملگی وزن نرمال داشته اید.

هر پوند ۴۵۰ گرم است

  • در سه ماهه اول 3 تا 4 پوند

  • سه ماهه دوم 1 پوند در هفته 12 تا 14 پوند در کل سه ماهه

  • در ماه 7  و8 یک پوند در هفته

  • در ماه 9 یک تا دو پوند در هفته

اگر قبل از حاملگی وزن زیر نرمال داشته باشید:
در حاملگی اضافه وزن نرمال 28 تا 40 پوند است


  • 5 تا 6 پوند در سه ماهه اول

  • در 6 ماه آینده بسته به وزن قبل از حاملگی 1 تا 2 پوند در هفته.


اگر قبل از حاملگی اضافه وزن داشته باشید:
اضافه وزن ایده آل در حاملگی 15 تا 25 پوند است


  • 1تا 2 پوند در سه ماهه اول

  • کمتر از یک پوند در 6 ماه آینده

* کسانی که حاملگی دو قلو دارند :اضافه وزن 35 تا 45 پوند است

(1پوند 450 گرم است)


تنها 5 تا 8 پوند از  اضافه وزن حاملگی بعلت تجمع چربی است . این ذخیره چربی انرژی اضافی برای دوران بارداری و شیر دهی را فراهم می کند.

شیر دهی به از دست دادن این اضافه وزن کمک می کند.

بقیه اضافه وزن حاملگی مربوط به جنین, جفت, مایع آمنیوتیک وخون می باشد

به شکل زیر توجه کنید

 

*شما باید در طی بارداری با استفاده از نموداری مانند نمودار زیر از تغییرات وزن خود آگاه باشید.

*اضافه وزن ایده آل بین دو خط قرار می گیرد

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه